Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013Η Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων δημοσιεύει την
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για συμμετοχή φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων) στις δράσεις
"Κινητικότητα με σκοπό τις σπουδές" για (i) το ακαδημαϊκό έτος 2012/13, (ii) το χειμερινό εξάμηνο 2012/13 και το (iii) εαρινό εξάμηνο 2012/13 και
"Κινητικότητα με σκοπό την τοποθέτηση για πρακτική άσκηση" για το ακαδημαϊκό έτος 2012/13
μέσω του τομεακού προγράμματος Erasmus
του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (LLP).
Διάρκεια υποβολής αιτήσεων:
Δευτέρα 02/04/2012 έως και Δευτέρα 30/04/2012 (ώρες 10.00 – 13.00)
Δείτε αναλυτικά τις Γενικές Πληροφορίες – Προκήρυξη καθώς και τις Αιτήσεις στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: