Τρίτη, 12 Μαρτίου 201317:00-19:00 Σήμερα, Τρίτη 12 Μαρτίου του σωτήριου έτους 2013 συντονιστείτε στο ΡαΣΠΙ για να απολαύσετε ένα ταξίδι στη χώρα της βροχής, στο 2ο μέρος (UK bands) του κύκλου εκπομπών με θέμα τη μουσική του κόσμου από τον Στέφανο και την εκπομπή "Meet Your Makers"